CV ДЕТАЛИ НА ПАРТНЕРИ И СОРАБОТНИЦИ

Др. Виктор Рубен

Др. Виктор Рубен е експерт во областа на Медицинско право. Тој е специјализиран во полето на здравствена заштита и медицинската регулатива.

Д-р Рубен ги следи најновите измени и развојот на легислативата од областа на медицинското право. Обезбедува анализи, коментари и мислења во врска со многу прашања значајни за напредокот на оваа гранка на правото.